Tips, fakta och vägledning om belysning

Dioder - fakta och tips

Diod belysning är namnet på framtidens ljuskälla. LED lampor används redan i begränsad omfattning och de flesta forskare är överens om att dioderna – inom kort–kommer att ersätta annan belysning.

Lysdioder kommer med största sannolikhet att bli den främsta ljuskällan i hemmen nu när glödlampan är på väg ut. Och det är bra. Många stör sig nämligen på lågenergilampor och anser inte dessa vara fullgoda alternativ till den utgående glödlampan.

LED-dioder namnet på framtidens ljuskälla

Fördelarna med LED dioder framför lågenergilampor är många. En diod lampa ger ett jämnare ljus som påminner om dagsljus. Anledningen är att dioder – liksom vanligt dagsljus - lyser i betydligt fler våglängder än lågenergilamporna, eller kompaktlysrören som de också kallas. Av denna anledning tros de kunna konkurrera ut kompaktrören inom några år.

Ytterligare fördelar med LED diod

Många anser att kompaktlysrören inte ger ifrån sig ett lika jämnt ljus som glödlampan. Sannolikt kommer LED belysningen att kunna tillfredsställa även de mest kräsna konsumenternas behov. Diod lampor är utvecklade ur halvledarteknik och har funnits sedan mitten av 1990-talet. De användes då som punktmarkörer i elektronisk utrustning.

Lys dioder alltför dyra

Tanken är att diod belysning så småningom ska passa alla typer av lampor och helt ersätta glödlampan. Den ska också kunna användas utanför hemmet – därför har man utvecklat dioder med 24v och dioder med 12v. Än så länge är dioder emellertid för dyra för vanliga konsumenter, liksom dagens lågenergilampor var en gång i tiden. Inom några år tros prisnivån ha nått skäliga nivåer.