Tips, fakta och vägledning om belysning

Lyktor utomhus - fakta och tips

Lyktor utomhus är vanliga som trädgårdsbelysning och belysning bredvid ytterdörrar. Det är också populärt att använda så kallade solcellslyktor i trädgården – de är enkla att installera.

Lyktor för utomhusbruk kan antingen vara fasta eller flyttbara och är vanligen tillverkade av glas och metall. De flesta anser att en riktig utomhuslykta ska drivas av fotogen eller levande ljus, men efter att elektriciteten intog våra hem för något århundrade sedan är elektriska lyktor vanliga – särskilt som utomhusbelysning.

Installera lykta utomhus

Trädgårdslyktor är också vanliga i form av solcellsbelysning – denna typ av lyktor kan du själv montera i marken eftersom de inte kräver någon kabeldragning. Nackdelen med dessa lyktor är att de enbart fungerar utomhus under sommarhalvåret – under vintern måste de förvaras inomhus eftersom de enbart tål fukt och kyla i begränsad omfattning. En elektrisk trädgårdslykta som monterats på stolpe eller bredvid ytterdörren kräver däremot elanslutning och bör därför installeras av behörig elektriker.

Lyktor för utomhusbruk med fotocellsbelysning

Vi rekommenderar att köpa en lykta utomhus med fotocellsbelysning som tänds när någon närmar sig – att installera en rörelseindikator medför visserligen en engångskostnad (om du inte gör det själv) men är sparsam i längden.

Mer om lyktor