Tips, fakta och vägledning om belysning

Kristallkrona barock - fakta och tips

Kristallkronor i barock stil är eftertraktade, men ovanliga. Därav trissas priserna upp såtillvida att många armaturtillverkare har börjat kopiera de klassiska 1600-tals kristallkronorna för att tillgodose konsumenternas behov.

Kristallkronor från barocktiden är omåttligt populära. Det finns bara ett fåtal kristallkronor som bevarats i original från denna tid. De första ljuskronorna som över huvud taget tillverkades härstammar från denna tid. De ansågs till en början vara mycket dyrbara – därför var de förbehållna slott, herrgårdar och högadelns residens.

Få originalkronor kvar

På Drottningholms slott kan man se originalkronor från 1600-talet, detsamma gäller Skokloster. De tidiga 1600-tals kronorna var tillverkade av bergskristall, men man övergick snart till att tillverka kristallkronor av pottaskeglas. Man befarar att de första svenska kristallkronorna härstammar från ett glasbruk i Stockholm – av dessa finns dock enbart ett fåtal kvar. Marknaden florerar däremot av moderna kristallkronor som försöker efterlikna kristallkronor från Barockens tidevarv.

Vad kostar en kristallkrona modell Barock?

Det händer ibland att originalkronor från Barocken ropas in för någon tusenlapp – ibland blir priset det tjugodubbla beroende på antalet spekulanter. Man kan aldrig förutse priset, men prisutvecklingen följer en stadigt uppåtgående kurva i takt med att antalet välbevarade kristallkronor från Barocken minskar. Kika förslagsvis på olika modeller av barocktyp på Grevinnansbutik.se.

Olika typer av kristallkronor